طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠

برنامه محیط زیست سازمان ملل یا UNEP چندی است که تاکید ویژه ای روی ارزش اقتصادی خدمات زیست محیطی دارد و  در پروژه های زیست محیطی مختلف هم بحثی به نام پرداخت عوارض بابت بهره مندی از خدمات زیست محیطی یا Payments

 (for Environmental Services (PES مطرح گردیده است که پروژه منارید MENARID اولین جایگاه برای آزمون این مقوله در کشور می باشد. برنامه محیط زیست ملل متحد 17 گزارش در این زمینه دارد که می توانید از آدرس ذیل آن ها را داونلود کنید.

The UNEP Ecosystem Management sub-program helps countries use the ecosystem approach to enhance human well-being and adapt to challenges of climate change. We are pleased to provide a forum for disseminating working papers reflecting the broad range of research activities on economics of ecosystem services. Papers in this series are not formal publications of UNEP. They are circulated to encourage thought and discussion and make results of some ecosystem services economics related research available to other economists, scientists and policy makers working in this area.

To download our publications: http://depi.unep.org/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=126

List of Working Papers:

1.        Revisiting the Relationship between Equity and Efficiency in Payments for Environmental Services

2.        Making Payments for Ecosystem Services Work

3.        Valuing Ecosystem Services: Benefits, Values, Space and Time

4.        Managing Trade-offs in Ecosystem Services

5.        The “Ecosystem Service Framework”: A Critical Assessment

6.        Evaluating the Economic Impacts of Water Harvesting in Burkina Faso

7.        Accounting for Regulating Services

8.        Valuation of Ecosystem Services in Coastal Ecosystems: Asian and European Perspectives

9.        European Forests and Carbon Sequestration Services: An Economic Assessment of Climate Change Impacts

10.        Institution and Ecosystem Functions: The Case of Keti Bunder, Pakistan

11.        Towards a Unified Scheme for Environmental and Social Protection: Learning from Payments for Environmental Services and Conditional Cash Transfer Experiences in Developing Countries

12.        Are The Amounts of Payments for Environmental Services Enough to Contribute to Poverty Alleviation Efforts in Developing Countries?

13.        Cost-Benefit Analysis in the Context of Ecosystem Services for Human Well-Being: A Multidisciplinary Critique

14.        Exploring the Potential of Payments for Ecosystem Services for in-situ Agrobiodiversity Conservation

15.   The Precautionary Principle and Global Environmental Change

16.        The provision of international environmental public goods

17.        Paying for International Environmental Public Goods

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :