طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٠

 

صندوق روی صندوق زده می شود برای محیط زیست و چه می دانم کربن. امروز این یکی را دیدم که مانده بودم در ترجمه نامش ّForest Carbon Partnership Facility یا FCPF تسهیلات مشارکتی کرین جنگل!!! آنگونه که روی سایتش نوشته شده این صندوق از سال 2008 عملیاتی شده و حیطه فعالیتش در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از تخریب جنگل و حفظ توان ترسیب گازها از طریق مدیریت پایدار منابع جنگلی می باشد.

به هر حال آدرس سایتش www.forestcarbonpartnership.org است و برخی اخبار که در متن ذیل با لینکهایش می بینید.

 

PA4/PC10 AND CARBON FUND MEETINGS
A summary of the 4th FCPF Participants Assembly and the 10th Participants Committee meetings in Berlin, October 17-19, 2011: www.forestcarbonpartnership.org/fcp/node/324

Link to summary of the FCPF Carbon Fund’s second meeting in Berlin, October 20-21, 2011: http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/node/325

ANNUAL REPORT

The FCPF Annual Report 2011: www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Oct2011/FCPF_Carbon_AR_FINAL_10_3.pdf

MRV

A short piece describing a workshop to explore how community monitoring can link with and contribute to national systems of Measurement, Reporting and Verification (MRV) under national programs for REDD+: www.forestcarbonpartnership.org/fcp/node/339

COMMON SAFEGUARDS APPROACH

Frequently Asked Questions on the Common Approach to Environmental and Social Safeguards for Multiple Delivery Partners:
www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Nov2011/Complete%20FAQs%20for%20the%20Common%20Approach_FINAL.pdf

DIALOGUE WITH INDIGENOUS PEOPLES

Benoit Bosquet, FCPF Partnership Coordinator, blogs on the FCPF Dialogue with Indigenous Peoples in Guna Yala, Panama in September: http://climatechange.worldbank.org/blog


More information on the FCPF can be found at: www.forestcarbonpartnership.org
حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :