طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٠

 توسعه پایدار انسانی هم بحثی پر مخاطب که مجله Mother Pelican این مقوله را دنبال می کند در شماره نوامبر 2011 آن می خوانید:

Mother Pelican: A Journal of Sustainable Human Development

 

The November 2011 issue has been posted:

Editorial Essay - Mitigation & Adaptation Strategies for Climate Change

Articles

Remarks on the Stockholm Memorandum: Tipping the Scales Toward Sustainability, by the Millennium Alliance for Humanity and the Biosphere

The numbers behind the numbers: Meet your 7 billion neighbors, by Lisa Hymas

Peak Oil: A Chance to Change the World, by Richard Heinberg

The Market Is Lying: Why We Must Tax Carbon, Not Subsidize It, by Rinaldo Brutoco and Madeleine Austin

Resource Scarcity, Fair Shares, and Development, by Alula Berhe Kidani

The Masculinity Conspiracy - Part 2:  History, by Joseph Gelfer

Payments for Ecosystem Services as a Mean to Adapt to Climate Change in Madagascar , by Pauline Buffle and the Ecosystem & Livelihoods Adaptation Network

Dehumanization of 'Muslims' and the Fear We Live With, by Farjana Mahbuba

Supplements

           Advances in Sustainable Development
           Directory of Sustainable Development Resources
           Strategies for the Transition to Clean Energy
           Tactics for the Transition to Clean Energy
           Status of Gender Balance in Society
           Status of Gender Balance in Religion

Sincerely,

Luis

 

Luis T. Gutiérrez, PhD, PE
The Pelican Web of Solidarity and Sustainability
Mother Pelican: A Journal of Sustainable Human Development
حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :