طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - جمعه ۱ مهر ۱۳٩٠

کشور پالائو کشور بسیار کوچکی است در اقیانوس آرام با جمعیت 20840 نفری که به دلیل کم ارتفاع بودن آن جزو اولین مناطق جهان است که پدیده تغییر اقلیم باعث محو شدنش از نقشه کره خاکی می شود.

روز 22 سپتامبر 2011  اعلام شد که این کشور می خواهد از دادگاه سازمان ملل نظر بخواهد که نظر خود را در مورد این که آیا کشورها در مورد فعالیت هایی که انجام می دهند ( انتشار گازهای گلخانه ای) و باعث خسارت به سایر کشورها می شوند مسئولیت حقوقی دارند؟

To:
news4@secint00.un.org
 
PALAU SEEKS UN WORLD COURT OPINION ON DAMAGE CAUSED BY GREENHOUSE GASES
New York, Sep 22 2011  9:05PM
The Pacific island nation of Palau announced plans today to seek an advisory opinion from a United Nations court on whether countries have a legal responsibility to ensure that any activities on their territory that emit greenhouse gases do not harm other States.

President Johnson Toribiong told the General Assembly’s annual general debate that, along with the Marshall Islands, Palau will call on the 193-member Assembly to urgently seek an advisory opinion – which would be non-binding – from the International Court of Justice (ICJ), also known as the World Court.

Palau is one of several Pacific island countries that have repeatedly spoken out at the General Assembly about the impact of climate change, with rising sea levels resulting from the emissions of greenhouse gases threatening to swamp their islands.

Mr. Toribiong said it was vital that urgent action is taken to combat climate change, given the immediacy of the threat.

“The case should be clear,” he said, referring to Palau’s plan to seek an ICJ advisory opinion. “The ICJ has already confirmed that customary international law obliges States to ensure that activities within their jurisdiction and control respect the environment of other States,” he said.

“Similarly, Article 194(2) of the United Nations Convention on the Law of the Sea provides that States shall take all measures necessary to ensure that activities under their jurisdiction or control do not spread and do not cause damage by pollution to other States. It is time we determine what the international rule of law means in the context of climate change.”

In his address Mr. Toribiong also warned about the damaging effects of over-fishing in the waters around his country and that of other Pacific nations.

He said a regional meeting to be held in Palau in December will consider whether to establish a special zone to conserve tuna.

“For too long, the exploitation of tuna has overridden its conservation. This imbalance is not sustainable and must be reversed through the creation of a tuna conservation zone.”

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :