طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٠

موسسه بین المللی توسعه پایدار با همکاری برخی سمن ها در حال تدوین و ارائه طرحی به کنفرانس توسعه پایدار سازمان ملل یا همان ریو + 20 هستند برای الزام کشورها به حذف یارانه های سوخت.

اصلاح سوبسید سوخت اولویتی جهانی محسوب می شود و تاکنون 53 کشور جهان از کشورهای عضو گروه 20 و مجمع APEC متعهد به حذف یارانه های سوختی شده اند.


بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی (2010) میزان یارانه های سوخت فسیلی در سال 2009 معادل 312 میلیارد دلار و در سال ماقبل آن یعنی 2008 معادل 558 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که ابتکار جهانی سوبسیدها (Global Subsidies Initiative)، سوبسیدهای جهانی تولیدکنندگان را سالانه حداقل 100 میلیارد دلار برآورد کرده است.

The IISD’s Global Subsidies Initiative is seeking support for a proposal to the UN Conference on Sustainable Development (Rio+20), 4–6 June 2012, on fossil-fuel subsidy reform.

We believe the Rio+20 conference provides an important opportunity for countries to undertake a pledge to:

1.       Phase out fossil-fuel subsidies that undermine sustainable development.

2.       Assist other countries to phase out fossil-fuel subsidies that undermine sustainable development.

If adopted, the pledge will contribute to both themes of the conference, particularly: 1) Green economy in the context of sustainable development and poverty eradication. Fossil-fuel reform frees up valuable fiscal resources that can be redirected to fund sustainable development priorities, providing the opportunity to introduce more targeted measures to support low-income households, and it reduces greenhouse gas emissions and helps incentivize investments in renewable energy.

As you know, countries in the G-20 and APEC forums have already committed to phasing out fossil-fuel subsidies over the medium term. But, so far, progress has been disappointing.  A pledge at the Rio+20 conference will broaden the commitment to other countries, as well as prompt the G-20 and APEC countries to advance the implementation of their commitment.

For further information, the GSI has published a policy brief that provides further background on the fossil-fuel subsidy reform proposal to Rio+20: http://www.globalsubsidies.org/resources/august-2011-high-impact-initiative-rio20-pledge-phase-out-fossil-fuel-subsidies

IISD will be submitting this proposal to the UNCSD process by 1 November 2011. We invite other organisations to co-sign the submission. If your organisation is interested, please contact:
Kerryn Lang:
klang@iisd.org or on +41 22 917 8920 by 14 October 2011.

The Rio+20 proposal is attached to this email. We would be grateful if you, or your organization, would join us in signing it.

 Best wishes,

Ms. Kerryn Lang

Project Manager ∙ Global Subsidies Initiative ∙ International Institute for Sustainable Development (IISD)

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :