طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٠

این سایت کار مشترکی از برنامه محیط زیست UNEP، سازمان هواشناسی جهانیWMO و سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد UNESCO است که تلاش می کند دانشمندان را جهت تحقیق در زمینه آسیب پذیری، تاثیرات و سازگاری با تغییر اقلیم هماهنگ کند. 

 

We are pleased to announce the launch of the website for PROVIA – the Programme of Research on Climate Change Vulnerability, Impacts and Adaptation: www.provia-climatechange.org

   www.provia-climatechange.org

PROVIA is an exciting new global initiative which aims to provide direction and coherence at the international level for research on vulnerability, impacts and adaptation (VIA). It is a joint collaboration between UNEP, WMO and UNESCO.  Launched with the support of leading scientists and decision-makers, PROVIA responds to the urgent call for a more cohesive and coordinated approach to harmonize, mobilize, and communicate the growing knowledge-base on VIA.

To this end, the PROVIA website provides a visible and interactive platform for a growing network of scientists, practitioners and decision-makers working towards identifying knowledge gaps and meeting policy needs in VIA research.  The website supports our vision for PROVIA: To create a new and vitally important interface between the scientific community and decision makers involved in VIA issues, and improve the availability and accessibility of such knowledge to the people that need it most.

Attached you will find a letter from Prof. Martin Parry, Chair of the PROVIA Interim Scientific Steering Committee, with more information about the initiative.

If you have any feedback or suggestions about PROVIA or the new website, please contact us at provia@provia-climatechange.org

Sincerely,

Jason Jabbour

 Programme Officer

Scientific Assessment Branch
Division of Early Warning and Assessment (DEWA)
United Nations Environment Programme (UNEP)
P.O. Box 30552, Nairobi 00100, Kenya
Tel: +254 20 762 3518 Fax: +254 20 762 3846
jason.jabbour@unep.org


PROVIA is an exciting new global initiative which aims to provide direction and coherence at the international level for research on vulnerability, impacts and adaptation (VIA). It is a joint collaboration between UNEP, WMO and UNESCO.  Launched with the support of leading scientists and decision-makers, PROVIA responds to the urgent call for a more cohesive and coordinated approach to harmonize, mobilize, and communicate the growing knowledge-base on VIA.

To this end, the PROVIA website provides a visible and interactive platform for a growing network of scientists, practitioners and decision-makers working towards identifying knowledge gaps and meeting policy needs in VIA research.  The website supports our vision for PROVIA: To create a new and vitally important interface between the scientific community and decision makers involved in VIA issues, and improve the availability and accessibility of such knowledge to the people that need it most.

Attached you will find a letter from Prof. Martin Parry, Chair of the PROVIA Interim Scientific Steering Committee, with more information about the initiative.

If you have any feedback or suggestions about PROVIA or the new website, please contact us at provia@provia-climatechange.org

Sincerely,

Jason Jabbour

 Programme Officer
Scientific Assessment Branch
Division of Early Warning and Assessment (DEWA)
United Nations Environment Programme (UNEP)
P.O. Box 30552, Nairobi 00100, Kenya
Tel: +254 20 762 3518 Fax: +254 20 762 3846
jason.jabbour@unep.org

 حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :