طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - جمعه ٢٥ شهریور ۱۳٩٠
در این نوشتار مقاله ای 7 صفحه ای که در ژورنال پایداری منتشر شده است و از لینک ذیل قابل دریافت می باشد ارائه شده است. راستش من هم زیاد فایده ای در حرف های بزرگ ملی و بین المللی نمی بینم و اعتقاد بر این دارم که کس نخوارد پشت من جز ناخن انگشت من. چاره راه باید در سطح محلی و شاید ملی جستجو شود نه بین المللی. البته این حضرات هم برای این که غافله را نبازند شعاری دارند "Think globally, act locally" . علی ایحال در این مقاله تاکید شده است که باید با استفاده از روشهای محلی برای مدیریت بحران غذایی اقدام نمود.
I bring  to your attention a new paper which was recently published in the  Journal of Sustainability and is available online: http://www.mdpi.com/2071-1050/3/9/1510/pdf
Using Small-Scale Adaptation Actions to Address the Food Crisis in the Horn of Africa: Going beyond Food Aid and Cash Transfers by Richard Munang and Johnson N. Nkem

The paper showcases  lessons learned  from the Climate Change Adaptation and Development (CC DARE) Programme jointly implemented by the United Nations Environment Programme (UNEP) and United Nations Development Programme (UNDP) for Sub-Saharan Africa . It shows how using small-scale, swift, and flexible actions can provide just the right incentives and preparedness for addressing food crisis in the horn of Africa  and undertaking bigger actions.
 


The countries Kenya, Uganda, Somalia, Ethiopia and Djibouti are facing the worst food crisis of the 21st century as a result of devastating droughts. The crisis is causing starvation and leading to a lack of access to clean water and sanitation for over 12 million people. Not only are the direct drought effects endured now by the population, but they have weakened response capacity and created diminished prospects of ever achieving future water and food security. Over the coming decades, temperatures in this region will continue to rise and rainfall patterns will change. This will create major problems for food production and availability. Thus, building resilience in communities is indispensable as we adapt our farming systems to the challenges of climate change. This will require practical solutions that can build on processes involving adaptation to climate change. The lessons learned from the UN-led project in Uganda, demonstrate the value of small scale innovative interventions, carried out using democratic approaches to help support adaptation to climate change whilst progressing to achieve food security and chart a new Path to eliminate hunger. These lessons should be our guiding vision as we address the current droughts plaguing the Horn of East Africa and elsewhere.

We hope you find it interesting and useful for your work.

Regards,

Richard Munang (Ph.D)
Policy Advisor
Climate Change Adaptation & Development (CC DARE)
United Nations Environment Programme (UNEP)
P.O. Box 30552 - 00100 Nairobi, Kenya
Phone: (+254 20) 762 5727
Email: Richard.Munang@unep.org
www.unep.org
www.ccdare.org

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :