طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - جمعه ٢٥ شهریور ۱۳٩٠

مطالب شماره آگوست 2011 سیاست محیط زیست جهانی را در ذیل ملاحظه می نماید که متمرکز روی تغییر اقلیم می باشد ولی مطالبی راجع به کنوانسیون های تنوع زیستی و تغییر اقلیم و مشارکت سمن ها هم دارد.

We want to bring to your attention the August Special Issue of the journal Global Environmental Politics on Climate Change Bandwagoning, which we hope will be of interest to many of you.

Co-edited by guest editors Prof. Sikina Jinnah, at American University, and Dr. Miquel Muñoz, at Boston University's Pardee Center, this Special Issue includes articles on climate change and: NGOs; biodiversity (CBD); desertification (CCD); fisheries (RFMOs); forests (REDD+); security; and human rights. See table of contents below.

If you don't have institutional access to the journal and are interested in any of the articles, please contact us directly at: miquel@bu.edu

best,

Miquel Muñoz and Sikina Jinnah


Climate Change Bandwagoning: The Impacts of Strategic Linkages on Regime Design, Maintenance, and Death  
Sikina Jinnah
Global Environmental Politics August 2011, Vol. 11, No. 3: 1–9.
Abstract | PDF (149 KB) | PDF Plus (106 KB) 
Issue-linkages to Climate Change Measured through NGO Participation in the UNFCCC 
Miquel Muñoz Cabré
Global Environmental Politics August 2011, Vol. 11, No. 3: 10–22.
Abstract | PDF (78 KB) | PDF Plus (79 KB) 
Marketing Linkages: Secretariat Governance of the Climate-Biodiversity Interface 
Sikina Jinnah
Global Environmental Politics August 2011, Vol. 11, No. 3: 23–43.
Abstract | PDF (102 KB) | PDF Plus (108 KB) 
Combating Ineffectiveness: Climate Change Bandwagoning and the UN Convention to Combat Desertification 
Alexandra Conliffe
Global Environmental Politics August 2011, Vol. 11, No. 3: 44–63.
Abstract | PDF (100 KB) | PDF Plus (106 KB) 
Climate Change and Global Fisheries Management: Linking Issues to Protect Ecosystems or to Save Political Interests? 
Mark Axelrod
Global Environmental Politics August 2011, Vol. 11, No. 3: 64–84.
Abstract | PDF (237 KB) | PDF Plus (172 KB) 
Building the Forest-Climate Bandwagon: REDD+ and the Logic of Problem Amelioration 
Constance L. McDermott, Kelly Levin, Benjamin Cashore
Global Environmental Politics August 2011, Vol. 11, No. 3: 85–103.
Abstract | PDF (99 KB) | PDF Plus (112 KB) 
Threats or Vulnerabilities? Assessing the Link between Climate Change and Security 
Nicole Detraz
Global Environmental Politics August 2011, Vol. 11, No. 3: 104–120.
Abstract | PDF (93 KB) | PDF Plus (106 KB) 
Jumping on the Human Rights Bandwagon: How Rights-based Linkages Can Refocus Climate Politics 
Simon Nicholson, Daniel Chong
Global Environmental Politics August 2011, Vol. 11, No. 3: 121–136.
Abstract | PDF (86 KB) | PDF Plus (88 KB) 
The Challenges of Planetary Bandwagoning 
Paul Wapner
Global Environmental Politics August 2011, Vol. 11, No. 3: 137–144.
Abstract | PDF (58 KB) | PDF Plus (59 KB) 

 

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :