طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٠

مفاهیم و علل انتخاب عناصر شکل دهنده آرم منارید

نشان پیشنهادی برای پروژه منارید شکل زیر است:


چنانچه مشاهده می شود، شکل کلی این نشان دایره ای است. نماد دایره مفاهیمی چون کمال و یکپارچگی، خلاقیت و چرخه هستی در طی زمان را در بر دارد. از آنجا که یکی از اهداف اصلی این پروژه، تعمیم دستاوردهای آن در سطح ملی بصورت دائمی، پایدار و مستمر است، لذا دایره که هیچ انتها و پایانی ندارد و دارای سیکلی پیوسته است، مناسب ترین شکل برای این منظور محسوب می شود.

شکل کلی نشان، از سه دست به هم پیوسته که نمادی از هویت انسانی است و مفاهیمی چون مشارکت، انسجام و مدیریت یکپارچه را در بر دارد، تشکیل شده است و به انسجام سازمانی مدنظر در پروژه منارید اشاره می کند.

فرم دستها، از طرح ترنج که در فرهنگ ایران زمین سابقه دیرینه دارد و یک نماد اسلامی آشنا برای همگان است، الهام گرفته است. این طرح را به وفور می توان در معماری ایرانی- اسلامی، نقوش فرش ایرانی و تذهیب ایران مشاهده کرد.

 این دستها با خطوط و نمادهای رسم شده در آنها، فرایند چرخشی مشارکت و وابستگی و ارتباط کلیه اجزا در یک مجموعه در راستا تحقق توسعه پایدار را بیان می دارد. در ادامه تک تک اجزا  این طرح مفصلا تشریح می شود:

   دست با رنگ خاکی:

رنگ خاکی به همراه تصویر بیابان، خورشید شماتیک در افق و زمین ترک خورده نمایانگر بیوم بیابان است.  همچنین دو چالش زیست محیطی اساسی پیش روی بشر در قرن حاضر یعنی گرمایش جهانی و گسترش بیابانزایی را تداعی می کند. این دو چالش منجر به تدوین معاهده های بین المللی تحت عناوین تغییرات اقلیمی و مقابله با بیابانزایی شده است که ایران نیز از متعاهدین آنها به شمار می آید. همچنین پروژه منارید نیز این دو چالش را در محورهای اصلی شکل گیری خود مدنظر داشته است.

در نهایت انرژی عظیم خورشید طرح شده در این دست، به منبع لایزال انرژی پاک موجود در طبیعت ایران اشاره دارد که طلوع و ادامه حیات در این منطقه را نوید می دهد.

 دست با رنگ آبی:

این بخش از نشان، دو دست را در دل یکدیگر دارد که بصورت سطوح رنگی مثبت و منفی حاکی از مشارکت و همکاری تمامی گروههای ذینفع، به منظور آبادانی و احیای سرزمین است.

فرم قطره که به صورت مثبت در دست کوچک نهفته است، نشانه ای از ایجاد تغییرات است و به یکی از محورهای مهم این پروژه یعنی بحران آبی موجود در سطح جهان و مدیریت آبهای مرزی اشاره دارد. شایان ذکر است، شکل قطره نیز از همان فرم ترنج مذکور گرفته شده است.

 دست به رنگ سبز:

در این دست سبز، قرار گرفتن عناصری چون نهالی با برگ( فرم برگ نیز از ترنج بهره گرفته است)،

             نماد انسان با تاکید بر دو جنس زن و مرد( که پروژه منارید نیز بر توانمندسازی زنان در مدیریت یکپارچه منابع طبیعی توجه خاصی دارد) که بصورت فلش به فضای سبز و آباد هدایت می شود، دستاوردهای اصلی پروژه را نشان می دهد.

        همچنین شکل بز بومی ایران به تنوع زیستی موجود در ایران زمین اشاره دارد.

تنوع زیستی نیز از چهارمین محور اصلی شکل دهنده این پروژه بوده است و کنوانسیون تنوع زیستی و تعهدات ایران در این معاهده را یادآور می شود.

        در نهایت، این آرم، مسیر و راه طی شده از سرزمین تخریب شده بواسطه بهره برداریهای غیر اصولی به سرزمین احیا شده، آباد و توسعه یافته بر اساس دستاوردهای پروژه منارید را نشان می دهد. این دستاوردها در نهایت به تدوین الگویی جامع جهت مدیریت یکپارچه منابع طبیعی منجر خواهد شد و در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور گام بر خواهد داشت.

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :