طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠

 

The latest from NASA's Earth Observatory (06 September 2011)
------------------------------------------------------------------------

Latest Images:
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/

* 101 Ranch Fire Burn Scar
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=52028&src=eoa-iotd

* The Blue Mountains, Australia
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=51889&src=eoa-iotd

* India-Pakistan Borderlands at Night
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=52008&src=eoa-iotd

* Hunza Valley Landslide Lake
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=51983&src=eoa-iotd

* Red Rock Fire, Wyoming
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=51988&src=eoa-iotd

* Irene's Sediment in New York Harbor
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=51975&src=eoa-iotd

* The Millions-Mile View of Earth and Moon
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=51969&src=eoa-iotd

* U.S. Heat Wave and Earth’s Energy Balance
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=51848&src=eoa-iotd

--------------------

Recent Blog Posts:
http://earthobservatory.nasa.gov/blogs/

Earth Matters
* News Roundup: Antarctic Ice Flow, Faux Climate Controversy, and More
  http://earthobservatory.nasa.gov/blogs/earthmatters/?p=334&src=eoa-blogs

Notes from the Field
* Eco-3D Biographies
  http://earthobservatory.nasa.gov/blogs/fromthefield/?p=2526&src=eoa-blogs

* Data Acquired and Lessons Learned
  http://earthobservatory.nasa.gov/blogs/fromthefield/?p=2597&src=eoa-blogs

* International Forests
  http://earthobservatory.nasa.gov/blogs/fromthefield/?p=2584&src=eoa-blogs

* Return to the Northern Flights
  http://earthobservatory.nasa.gov/blogs/fromthefield/?p=2572&src=eoa-blogs

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :