طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠

گروه تغییر اقلیم موسسه بین المللی محیط زیست و توسعه سیاست نامه ای 4 صفحه ای در مورد تاثیرات تغییر اقلیم بر فقر و عدم حصول اهداف توسعه منتشر کرده است.  

 CDKN releases new Policy Brief: Climate change and poverty reduction

By Simon Anderson, Head of the Climate Change Group at IIED

 CDKN’s new Policy Brief outlines the impacts of climate change on achieving and sustaining development goals. It reviews the evidence gap on climate effects on poverty, and recommends how to ensure effective development in the face of climate change.

 Key messages from the Policy Brief:

 ·         More variable climates are making it harder for the poor to climb out and stay out of poverty.

·         Stronger evidence is required on how climate makes poverty harder to eradicate.

·         For development to be climate-resilient, policy instruments to reduce poverty and enable adaptation must be integrated, and designed in a way that includes the climate-vulnerable poor.

·         Identifying how mitigation strategies can also reduce poverty and support adaptation is an important part of climate-resilient development.

 http://cdkn.org/resource/climate-change-and-poverty-reduction/

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :