طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - چهارشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٠

قبلاَ راجع به این ابتکار که کار مشترک برنامه های محیط زیست و عمران ملل متحد است صحبت کرده بودم و یک گزارش آن را هم معرفی کرده بودم. این بار هم گزارش جدیدی در زمینه " تغییر اقلیم و سازگاری و نحوه تلفیق این مباحث در برنامه ریزی ها این گزارش فنی منتشر شده است:


This guide provides practical, step-by-step guidance on how governments and other national actors can mainstream climate change adaptation into national development planning as part of broader mainstreaming efforts. It is aimed at public decision makers and practitioners in developing countries dealing with climate change adaptation.

In more detail, the Guide:

  • describes key concepts related to mainstreaming adaptation to climate change
  • presents an operating model to mainstreaming climate adaptation
  • provides guidance on finding the right entry points into national development planning and making the case to decision-makers
  • outlines how to integrate climate adaptation into policy processes, including collecting country-specific evidence
  • offers guidance on meeting the implementation challenge from strengthening national monitoring systems to budgeting processes and policy measures at national, sector and subnational levels to strengthening institutions and capacities


The guide draws on substantial experience and lessons learned by the UNDP-UNEP Poverty-Environment Initiative in working with governments to integrate environmental management for pro-poor economic growth and development into national development planning and decision-making.

The Guide can be accessed at: www.unpei.org/knowledge-resources/publications.html

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :