طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠

 برنامه عمران ملل متحد در اوایل سال جاری میلادی گزارشی با عنوان Mainstreaming Drought Risk Management یا به جریان اندازی مدیریت ریسک خشکسالی تهیه و منتشر نموده است. گزارش فوق که در  73 صفحه تهیه شده است مشتمل بر بخش های ذیل می باشد:

Table of contents

List of boxes, figures and tables

Acknowlegements

List of abbreviations and acronyms

Executive summary

Introduction

Scope and objectives

Target audience

Terms and concepts

Basic concepts of DRM

Basic concepts of mainstreaming

I. STEP 1: SETTING UP A STAKEHOLDERS’ COORDINATION MECHANISM

1.1. Procedures for setting up a stakeholders coordination mechanism

1.2. Capacities needed for mainstreaming DRM

II. STEP 2: DEFINING A DROUGHT RISK PROFILE

2.1. Gathering of climate/hazard data

2.2 Analysis of drought vulnerability/resilience

III. STEP 3: IDENTIFYING DRM OPTIONS AND DEFINING

THE MAINSTREAMING ENTRY POINT

3.1 Identifying DRM options

3.2 Defining the mainstreaming entry points

IV. STEP 4: INTERNALIZING DRM INTO DEVELOPMENT FRAMEWORKS

4.1 Mainstreaming DRM into National Development Frameworks

4.2 Mainstreaming DRM into Sectoral Frameworks

4.3 Mainstreaming DRM into Local Development Planning

V. STEP 5: MEASURING THE IMPACT OF DRM MAINSTREAMING

5.1 Result-based Roadmap to Monitor DRM Mainstreaming

5.2 Evaluating the Effectiveness of the Mainstreaming Process

CONCLUSION

ANNEX: CASE STUDIES

Integration of Drought Risk into National, Sectoral and Local Development Planning inIndia

Mainstreaming of Drought Issues inZambia

Local DRM for Enhanced Resilience inNiger

REFERENCES


List of boxes, figures and tables

Box 1 Decentralized drought and desertification management mechanism inGhana

Box2Examples of regional climate monitoring system in sub-SaharanAfrica

Box3Publication of climate-related decision support products – example of the Famine Early Warning Systems Network

Box4Impacts of the 1992 drought on the agriculture sector inSouth Africa

Box5Strategic Environmental Assessment

Box 6 Network mechanisms facilitating the DRM knowledge sharing and peer learning

Figure 1 Basic steps in mainstreaming DRM

Figure 2 Example of institutional set-up at national level for mainstreaming DRM

Figure 3 Progression of disaster vulnerability

Figure 4 Example of drought impact tree diagram in the agriculture sector

Figure 5 Examples of entry points for DRM in a PRSP cycle

Figure 6 Different levels for measuring effectiveness of mainstreaming

Table 1 Economic impacts of drought

Table 2 Environmental impacts of drought

Table 3 Social impacts of drought

Table 4 Diversity of DRM options in addressing water shortage-related risks

Table 5 Examples of planning and decision-making frameworks into which DRM options are mainstreamed

Table 6 Direct economic losses associated with the 1998-2000 El-Niٌo/La-Niٌa induced drought inKenya

Table 7 Comparison of actual costs incurred in drought response and prospective costs  required for drought preparedness (1999-2001 drought in 10 districts inKenya)

Table 8 Examples of DRM measures mainstreamed in sectoral policy frameworks inAfrica

Table 9 Key elements of a DRM mainstreaming roadmap

Table 10 Guiding questions to evaluate the soundness of inputs for DRM mainstreaming

Table 11 Quantitative analysis for measuring the effectiveness of the mainstreaming process

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :