طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۳

مخاطرات زیادی وجود دارند که شمار آن ها به ۴۰ می رسد. فائو علاوه بر آن ریسک ها اقدام به جمع آوری یک سری مخاطرات ترکیبی مانند منازعات و .... نموده و آن ها را در سایتی ارائه داده است. اطلاعات فوق از مراکز آکادمیک و تحقیقاتی گرد آوری و برای پیشگیری و اقدام در هنگام بحران ارائه داده است. می توانید از این آدرس به آن سایت مراحعه نمائید. نتایح شاخص های مدیریت ریسک برای سال ۲۰۱۵ در این فایل ارائه شده اند.

 


FAO Launches Index for Risk Management

FAO27 November 2014: The Food and Agriculture Organization  of the UN (FAO) has launched a tool that will use data from a range of  international organizations and academic institutions to help countries prevent  and respond to crises. The Index for Risk Management (InfoRM) currently covers  191 countries.

 For each country, the Index syntheses data to create a risk profile, using 50  indicators that measure: hazards and exposure of people; vulnerability of  communities to those hazards; and their capacity to cope with them. InfoRM can  then be used by national governments, development and relief organizations and  others to identify where and why crises are likely to occur.

 

The tool can be used for a wide variety of crises, from plant pests and  animal diseases to conflict. FAO provides data on average dietary supply  adequacy, prevalence of undernourishment, domestic food price level and  volatility and drought risk.

 

Dominique Burgeon, Coordinator of FAO's resilience work, said the  multi-hazard risk assessment tool will help strengthen FAO's efforts to better  understand risk in different countries and “build resilience where it is needed  the most.”

 

FAO, the Inter-Agency Standing Committee Task Team for Preparedness and  Resilience, the European Commission (EC) and others collaborated on InfoRM's  development. FAO launched InfoRM on 19 November 2014 in Geneva, Switzerland. [FAO Press  Release] [UN Press Release] [InfoRM Website] [InfoRM  Partners]

 

read more:  http://land-l.iisd.org/news/fao-launches-index-for-risk-management/

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :