طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٢

عراق و برنامه محیط زیست ملل متحد ( UNEP) توافق نامه ای برای همکاری استراتژیک 5 ساله ای برای حمایت از اهداف توسعه ملی عراق امضاء نمودند. تمرکز این توافقنامه بر قوانین و مقررات، حفظ تنوع زیستی، اقتصاد سبز، تولید پاک تر، کارآئی منابع، کنترل گرد و غبار، تهیه گزارشات تغییر اقلیم، تعدیل اثرات و سازگاری با تغییر اقلیم می باشد.


UNEP and Iraq Sign Agreement Focused on Biodiversity Conservation and Green Economy

UNEP26 January 2014: The UN Environment Programme (UNEP) announced that Iraq has signed a 5-year strategic cooperation agreement with UNEP to boost recovery and support national development goals. The agreement will focus on: environmental legislation and regulations; biodiversity conservation; green economy; cleaner production; resource efficiency; combating dust storms; and climate change reporting, mitigation and adaptation.

During his first-ever visit to Iraq for the signing of the agreement, Achim Steiner, Executive Director, UNEP, recognized that achieving sustainable development after decades of wars, sanctions and environmental degradation is an incredible undertaking. He added that Iraq's National Development Plan places the green economy at the heart of its development and economic policies. Sargon Lazar Slewa, Minister of Environment, Iraq, highlighted his country's commitment to restoring the environment.

According to the State of the Environment Report for Iraq, 39 percent of Iraq's land has suffered from desertification, while the quality and quantity of the country's water has been impacted by upstream damming, pollution, climate change and inefficient use. Cooperation between Iraq and UNEP began in 2003, and since then, UNEP has worked on rapid post-conflict environmental assessments, environmental clean-up of highly contaminated sites and the restoration of the Mesopotamian Marshlands. [UNEP News] [Publication: State of the Environment Report for Iraq]


read more: http://uncsd.iisd.org/news/unep-and-iraq-sign-agreement-focused-on-biodiversity-conservation-and-green-economy/
حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :