طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠

Regional Workshop on Mainstreaming Climate Change Adaptation in Environmental Impact Assessment in Asia, 25-26 October 2011, Bangkok, Thailand

 The workshop has an objective to build capacity for environmental impact assessment (EIA) practitioners in Asia to incorporate climate change impacts and adaptation in EIA processes. Workshop sessions aim to raise awareness and understanding on the implications of climate change in the context of development and project planning; explore opportunities and constraints in using EIA as a tool to enhance climate resilience of projects and plan for adaptation; and share experience from countries with more advanced practices in incorporating climate change considerations in EIA, using examples from real project cases.

 The workshop is organized by the Asian Environmental Compliance and Enforcement Network (AECEN), with support from the United States Agency for International Development (USAID), in collaboration with the Asia Pacific Adaptation Network (APAN).  As a side event to the Asia-Pacific Climate Change Adaptation Forum 2011 which will take place on 27-28 October 2011 at the United Nations Conference Center in Bangkok, the workshop targets adaptation practitioners who are planning to attend the Forum and also have interest in the EIA subject.

 

For more information on the Asia-Pacific Climate Change Adaptation Forum 2011, please visit the following link: http://www.asiapacificadapt.net/adaptationforum2011/participant-registration

 For more information on the Regional Workshop, please visit the following link: http://www.asiapacificadapt.net/adaptationforum2011/event-training-strengthening-capacity-incorporate-climate-change-impacts-and-adaptation-environmenta

 To register in this limited-space regional workshop, please contact EIA_ClimateChange@aecen.org by August 31, 2011

 

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :