طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢

در سال 2007 استراتژی ده ساله کنوانسیون برای دوره 2018-2008 تدوین و در نشست نهم کنفرانس اعضاء کنوانسیون به تصویب اعضاء متعاهد رسید و کشورها مکلف به انجام اقداماتی برای رسیدن به اهداف تعیین شده در قالب آن استراتژی شدند.

در سپتامبر 2013 یازدهمین نشست کنفرانس اعضاء کنوانسیون مقابله با بیابان زایی در ویندوک پایتخت کشور آفریقایی نامیبیا برگزار خواهد شد. اینک که پنج سال از اجرای استراتژی سپری شده است باید عملی تر با موضوع برخورد نمود تا در نیم دهه باقی مانده به اهداف تعیین شده رسید. دبیرخانه کنوانسیون محور این نشست را " کنوانسیونی قوی تر برای رسیدن به دنیای بی تخریب سرزمین" نام گذاری نموده است.


COP11 will build upon the results of the second and third UNCCD scientific conferences and review the progress after the completion of the first half of the 10-Year Strategy of the UNCCD (2008-2018). COP11 sessions will focus on financing, knowledge brokering and the Rio+20 outcome on land degradation, desertification and drought.
 
Against this backdrop, COP11 will be convened under the theme “A stronger UNCCD  for a Land-Degradation Neutral World.” The theme marks the progress the Parties to the Convention made under the 10-Year Strategy and encourages further action for its successful implementation during the latter half of the Strategy period.
 
It also reflects the UNCCD vision of a way forward after the Rio+20 outcome on land degradation, desertification and drought.
 
حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :