طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠

 

Useful Links on Drought Status Updates

 

Africa

 African Centre of Meteorological Application for Development: http://www.acmad.ne/index.htm

 Experimental African Drought Monitor:

  http://hydrology.princeton.edu/~justin/research/project_global_monitor/

  Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) Africa: http://www.fews.net/Pages/default.aspx

 Food Security & Nutrition Working Group Update: http://www.disasterriskreduction.net/east-central-africa/fsnwg/drought

 IGAD Climate Prediction and Applications Centre (ICPAC): http://www.icpac.net/Forecasts/forecasts.html

 Integrated Regional Information Networks (IRIN) Africa: http://www.irinnews.org/IRIN-Africa.aspx

 Prevention Web Africa: http://www.preventionweb.net/english/countries/africa/

 Relief Web Africa: http://www.reliefweb.int/rw/dbc.nsf/doc115?OpenForm&rc=1

 Southern African Development Community (SADC) Climate Service Centre: http://www.sadc.int/dmc/

 UNOCHA (Southern & East Africa): http://ochaonline.un.org/rosea/LatestUpdates/tabid/6652/language/en-US/Default.aspx

 UNOCHA (West & Central Africa): http://ochaonline.un.org/Bulletinshumanitaires/tabid/3099/language/fr-FR/Default.aspx

 Asia

 Asian Disaster Reduction Center: http://www.adrc.asia/latest/index.php

 East Asian Drought Monitoring System: http://atmos.pknu.ac.kr/~intra2

 FEWS NET Central Asia: http://www.fews.net/Pages/default.aspx

 IRIN Asia: http://www.irinnews.org/IRIN-Asia.aspx

 Pacific Disaster Center/World Natural Hazards Website: http://www.pdc.org/iweb/pdchome.html

 Prevention Web Asia: http://www.preventionweb.net/english/countries/asia/

 Relief Web Asia: http://www.reliefweb.int/rw/dbc.nsf/doc115?OpenForm&rc=3

 SAARC South Asian Disaster Knowledge Network Weekly Disaster News:

 http://www.saarc-sadkn.org/about.aspx

 

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :